понедељак, 10. август 2020.

Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2020. годину

Рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2020. годину за пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица је 14. август, саопштено је из Секретаријата за јавне приходе.

Порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја, према Закону о порезима на имовину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације, обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе.