уторак, 27. октобар 2020.

Већа безбедност и проточност саобраћаја новим решењем на потезу од Булевара деспота Стефана до Теразијског тунела

Секретаријат за саобраћај саопштио је да саобраћајни режим, који је примењен на потезу од Булевара деспота Стефана до Теразијског тунела, представља део решања добијеног на основу студијe, коју је за потребе овог секретаријата израдио Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, као најеминентнија институција у овој области у нашој земљи. Примењеним саобраћајним решењем повећана је безбедност кретања пешака и возила, смањен је број конфликтних тачака између пешака и друмских возила, повећана проточност динамичког саобраћаја и смањено аерозагађење.

Управљање саобраћајем у Београду није нимало лак задатак и представља комплексну анализу којом се у ограниченим условима по питању габарита саобраћајница, њихове геометрије, капацитета, пропусне моћи, различитости саобраћајних захтева за путовањем, повећања степена моторизације, постојећа јавна саобраћајна површина мора распоредити на функционалан начин, како би се обезбедило увек ново унапређено решење које подједнако третира све појавне саобраћајне токове. Саобраћајном студијом, коју је израдио Саобраћајни факултет, анализирани су сви саобраћајни токови у зони на потезу Булевар деспота Стефана – Теразијски тунел са циљем повећања проточности саобраћаја и смањењем саобраћајних гужви, што ће резултирати скраћивањем времена путовања и аерозагаћења у најужем центру Београда, али и повећања пријатности путовања.

Пешачки токови у овој зони нису прекинути већ усмерени како би се смањио број конфликата и повећао ниво безбедности посебно семафоризацијом пешачког прелаза у Булевару деспота Стефана код Скадарске улице. Укидање пешачких прелаза у Булевару деспота Стефана, Улици Браће Југовића и у Дечанској улици код Дома омладине, има за циљ повећење проточности возила у левом и десном скретању на овим раскрсницама, а осетно побољшање проточности већ је евидентно за возила јавног градског превоза у Дечанској улици код Дома омладине.

Секретаријат за саобраћај ће и наредном периоду вршити анализе пешачких и токова возила на овој локацији предузимати неопходне мере и измене режима саобраћаја, уколико то буде било потребно, наглашено је у саопштењу.