петак, 27. новембар 2020.

Седница Скупштине града у понедељак, 30. новембра

Председник Скупштине града Никола Никодијевић заказао је за понедељак, 30. новембар, 24. седницу Скупштине града која ће се одржати у „Сава центру”.

Пред одборницима ће бити Предлог закључка о давању сагласности Секретаријату за социјалну заштиту да запосленима у установама социјалне заштите чије се радно ангажовање финансира средствима Града Београда, а који су ангажовани у директном раду са корисницима у току епидемије ковида-19, исплати једнократну новчану помоћ, затим Предлог одлуке о обезбеђивању средстава за исплату зарада и других накнада запосленима у Центру дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, Предлог одлукe о обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као и Предлог одлуке о додели назива улице на територији градске општине Звездара.

На дневном реду је и Предлог плана за постављање подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019–2029. године, за територију општине Савски венац, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању „Слободне зоне Београда”, Предлог одлуке о измени Одлуке о повећању основног капитала ЈКП „Градска чистоћа”, као и Предлог решења о давању сагласности на одлуку о измени Статута ЈКП „Градске пијаце” Београд и ЈКП ГСП „Београд”.

Одборници ће расправљати о неколико предлога планова детаљне регулације, као и одлукама о изради планова од значаја за развој града. Реч је, између осталог, о Предлогу измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, за комплекс аутобуске станице, Предлогу плана детаљне регулације дела блокова 18а и 69, градска општина Нови Београд, Предлогу плана детаљне регулације за део подручја западно од Улице Тошин бунар до Улице Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд, о Предлогу плана детаљне регулације за насеље Велико село, општина Палилула, као и о Предлогу одлуке о изради плана детаљне регулације блока између улица Немањине, Светозара Марковића, Краља Милана и Краља Милутина, општине Савски венац и Врачар. 

Пред одборницима је и Предлог решења о давању сагласности на ребаланс програма пословања за 2020. годину ЈКП „Зеленило – Београд”, ЈКП „Ветерина Београд”, ЈП „Београдска тврђава”, ЈКП „Паркинг сервис”, ЈУП „Урбанистички завод”, ЈКП „Јавно осветљење”, као и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Ветерина Београд”. 

Седница Скупштине Града Београда биће одржана уз поштовање препорука Градског завода за јавно здравље о превентивним мерама у циљу спречавања ширења заразне болести ковид-19.