понедељак, 30. новембар 2020.

План за постављање подземних контејнера за селекцију отпада на Савском венцу

После Старог града и Врачара, у трећој фази активности израђен је план за постављање подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу и на Савском венцу, који је усвојен на данашњој седници Скупштине Града Београда. 

– Циљ усвојеног плана јесте унапређење животне средине и давање могућности свим корисницима комуналних услуга да могу да разврстају отпад у Београду – навела је у образложењу подсекретарка за заштиту животне средине Јасмина Маџгаљ.

План је уметељен на два закона – Закон о управљању отпадом и Закон о комуналним услугама. У оквиру треће фазе, која обухвата анализу постојећег стања и микролокација које задовољавају критеријуме за постављање подземних контејнера, израђен је, дакле, план за 2019. и 2020. годину за територију општине Савски венац. 

На седници је измењена и допуњена Одлука о оснивању „Слободне зоне Београда”. Како је прецизирао подсекретар за привреду Раденко Дурковић, укупна површина „слободне зоне” износиће 201 хектар и 78 ари. 

– Поред постојећа три подручја Барич, Рева и Панчево, зона добија и четврто подручје, и то Стару Пазову – нагласио је Дурковић. 

Такође, измењена је и Одлука о повећању основног капитала ЈКП „Градска чистоћа”, као и статути „Градских пијаца” и ГСП „Београд”. На седници су донета и решења о давању сагласности на ребалансе програма пословања за 2020. годину за више јавних комуналних предузећа, као и Одлука о обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан.