понедељак, 30. новембар 2020.

Рестаурација саркофага у Земунском парку

После више деценија, Завод за заштиту споменика културе Града Београда сопственим средствима у износу од пола милиона динара, а у оквиру годишњег програма пословања, урадио је рестаурацију саркофага у Земунском парку. Како је саопштено из ове установ, то је урађено у оквиру комплетног уређења овог простора. 

После реконструкције парка и радова који су у току на рестаурацији и реконструкцији Земунске гимназије, Завод је преузео хитне интервеције на саркофагу који је био у дерутном стању више деценија. На тај начин заустављен је процес његове даље деградације.

Саркофаг у Земунском парку налази се у просторно културно-историјској целини Старо језгро Земуна, културном добру од великог значаја.

Радови на саркофагу обухватали су чишћење и састављање раздвојених напуклих сегмената каменог сандука и поклопца саркофага, консолидацију оштећених и недостајућих зона, нивелисање сандука, израду унутрашње металне конструкције поклопца и постављање поклопца на сандук саркофага. 
На сандуку саркофага, једна страница била је у потпуности одваљена. Поклопац се налазио на трави, поломљен на два дела. Странице сандука саркофага су и на спољном и на унутрашњем делу биле исписане графитима и на појединим деловима сандука је аплицирана уљана боја са траговима од сливања према доњем делу. Сви делови сандука и поклопца су обложени микрофлором и земљаном прљавштином која је перманентно вршила деградацију камена.

Иначе, саркофаг је експонат Музеја града Београда. На основу података које смо добили од Музеја, најстарије податке о саркофагу из Земунског парка износи Ј. Бруншмид још 1885. године који је при обиласку Земуна забележио да се у парку налазе остаци великог неукрашеног саркофага, који је, како наводи, откривен подно Хуњадијевог града, а да се у дворишту градске већнице – Магистрата налазе делови поклопца за које је тада претпоставио да припадају истом покопу. 

Са великом сигурношћу може се претпоставити да се данас оба поменута објекта налазе у Земунском парку, али се подаци о њиховом открићу не могу пратити дубље у прошлост, нити се може закључити када је део саркофага из Магистрата пренет у парк (вероватно 1900. године). Међутим, треба нагласити да је у Земуну 1815. године пронађен још један саркофаг са натписом коме се већ крајем 19. века изгубио сваки траг, наводи се у саопштењу.