уторак, 19. јануар 2021.

Одлуком Владе Србије утврђене су могуће интервенције у зони Улице Кнеза Милоша

У зони Кнез Милоша, Ресавске и Сарајевске улице постоје објекти који су одлуком Владе Србије заштићени као део културно-историјске целине, а према речима главног урбанисте Марка Стојчића то је управо разлог зашто они не могу ни да се руше нити да се на њима интервенише.

– Има објеката где је то могуће, као што је то био случај са зградом Америчке амбасаде. Ова одлука Владе Србије помоћи ће граду, али и инвеститорима, односно власницима парцела да јасно знају да ли и шта су могуће интервенције – истакао је Стојчић.

За сваку интервенцију на објектима, крову, фасади, заједничким просторијама биће потребна сагласност Завода за заштиту споменика културе коју ће морати да добију и инвеститори и грађани.  Завод издаје услове под којима то може да се ради, а потом је потребна и сагласност на пројекат и документацију. То практично значи да на појединим објектима нису забрањени радови већ да постоје јасно дефинисане мере заштите.

Одлука Владе односи се на објекте, али не и на подземну гаражу која је планирана. 

– Тај пројекат је још увек, такорећи, под одређеном ревизијом, на првом месту због проблема коришћења Улице Кнеза Милоша током градње. Још увек није донета одлука да ли ће подземна гаража бити ту или на једној од слободних парцела, конкретно на парцели поред Министарства иностраних послова. Одлуку ћемо коначно донети у наредна два месеца – истакао је Стојчић у изјави за „Београдску хронику”.