Одлука о изменама одлуке о буџету града Београда за 2021. годину - са образложењем

Текст Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину - са образложењем: