уторак, 27. јул 2021.

Ново осветљење у Улици Симе Игуманова

Приведен је крају један од многих пројеката унапређења инсталације јавног осветљења на територији града Београда – реконструкција постојећег амбијенталног осветљења у Улици Симе Игуманова, саопштавају из ЈКП „Јавно осветљење”.

Замењено је више од 40 кородираних металних стубова склоних паду, старих неколико десетина година.

Нове, технолошки унапређене светиљке са ЛЕД изворима светлости и вишеструко мање инсталисаном снагом су замениле старе, дотрајале светиљке које су неретко биле на мети вандала. Форма и волумен нових светиљки ће такво преступничко понашање онемогућити и уједно допринети субјективном утиску сигурности, будући да нове перформансе система осветљења унапређују оријентацију пешака, идентификацију особа и објеката, али и навигацију возача. 

Имплементација нове опреме јавног осветљења смањиће потрошњу електричне енергије за 66 одсто у рејону ове врачарске улице. Радове су извеле екипе ЈКП „Јавно осветљење” Београд.