понедељак, 13. септембар 2021.

Планирани радови „Зеленила”

Јавно комунално предузеће „Зеленило – Београд” уклониће у току сутрашњег дана стабло јавора које се налази у дрвореду у Небојшиној улици код броја 41, на углу са Ламартиновом улицом. Стабло је труло у приданку и као такво може представљати ризик за грађане или имовину. По завршеној интервенцији биће извршени и радови на утовару и одвозу дрвне масе, наведено је у саопштењу из овог предузећа.

Радови се обављају у складу са Одлуком о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина, по којој је предузеће дужно да са јавне зелене површине, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и слично), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и слично, као и да примењују редовне мере неге.

Такође, у среду су планирани радови на уклањању самониклог стабла тополе, које својим кореном угрожава објекат у Улици Тодора од Сталаћа бр. 18. Стабло тополе се не налази у систему одржавања ЈКП „Зеленило – Београд”, а радови се изводе у складу са решењем Секретаријата за комуналне и стамбене послове Града Београда.