четвртак, 14. октобар 2021.

Сузбијање ларви и одраслих форми комараца у микрожариштима

Услуга сузбијања ларви и одраслих форми комараца у микрожариштима на територији Београда започета је 8. октобра, саопштено је из Секретаријата за заштиту животне средине. Услуга сузбијања одраслих форми комараца обавља се у подрумским просторијама, котларницама, подстаницама и улазима у стамбене објекте, а сузбијање ларви у септичким јамама, језерцима, бурадима, кантама, подрумима...

Поменуте услуге ће се спроводити 60 дана, а грађани могу телефоном или путем имејла да обавесте изабране привредне субјекте. Секретаријат за заштиту животне средине објавио је на сајту Града Београда, на страници Секретаријата за заштиту животне средине, у делу Корисни линкови, списак привредних субјеката који обављају сузбијање ларви и одраслих форми комараца у микрожариштима на територији Београда.

Услуга је бесплатна.