уторак, 19. октобар 2021.

Седница Скупштине града у понедељак, 25. октобра

Председник Скупштине Града Београда Никола Никодијевић заказао је за понедељак, 25. октобар, седницу Скупштине града која ће се одржати у Великој сали у згради Народне скупштине Републике Србије, улаз из Улице краља Милана 14.

На дневном реду седнице је Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Београда за 2021. годину, као и Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина, одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2021. години. 

Пред одборницима је Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама, Предлог одлуке о задужењу Града Београда за финансирање капиталних инвестиционих расхода и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели нето добити из 2020. године за један број комуналних предузећа.

Одборници ће разматрати и Предлог измене и допуне Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцеле дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, за део Блока 137, између Браничевске, Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске улице, Предлог плана детаљне регулације насеља „Радиофар”, као и предлоге одлуке о изради више планова детаљне регулације важних за развој града.

На дневном реду је Предлог измене и допуне Плана места за постављање плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда, Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању „Слободне зоне Београда”, Предлог одлуке о одређивању ближих техничких и других услова за угоститељске објекте који се налазе у стамбеним зградама, Предлог решења о давању сагласности на коначни нацрт анекса 3. уговора о јавно-приватном партнерству Града Београда у пружању услуге третмана и одлагања комуналног отпада.

Пред одборницима је и Предлог акционог плана политике за младе за Град Београд за период 2022–2026. године као и Предлог одлуке о успостављању сарадње између Града Београда Владе Санкт Петербурга. 

Седница Скупштине Града Београда биће одржана уз поштовање препорука Градског завода за јавно здравље Београд о превентивним мерама у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19.