петак, 26. новембар 2021.

У плану отварање још једног клуба за стара лица на Новом Београду

У Београду данас постоје 32 клуба за стара лица која годишње посети више од десет хиљада грађана, а  планира се  отварање још једног клуба на Новом Београду, изјавила је за РТС градска секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић. 

– Ови клубови су значајни јер имају улогу институционализације старих суграђана. Они овде практично могу да задовоље различите потребе, од образовања преко здравствене заштите до питања која постављају социјалним радницима, који су ту увек присутни – истакла је Станисављевићева.  

Она је подсетила да је мрежа клубова социјална мрежа, која је својом структуром и садржајима у функцији социјалне подршке односно има превентивни значај.

– Клубови су окриље превасходно за психосоцијалну подршку старијим суграђанима  у сфери очувања и подизања нивоа задовољства животом, постизања и очувања позитивног става према себи и другима, стварања услова за то, као и њихове интеграције у социјално окружење. Настојимо да нашим сениорима омогућимо да у клубовима проводе квалитетно време. У  претходном периоду, у складу са потребама најстарије популације, развијали смо ванинституционалну заштиту ширењем клупске мреже. Отворено је 13 нових клубова за пензионере, а већина осталих објеката је адаптирана или реновирана. Наш циљ је да на свакој општини имамо бар један клуб за старе ,што смо и постигли – навела је секретарка. 

Она је поновила да ће унапређење заштите старих лица у Београду и даље бити приоритет социјалне политике Града Београда.