петак, 26. новембар 2021.

Инспекција извршила надзор у Гламочкој улици

Грађевински инспектор Секретаријата за инспекцијске послове извршио је у току данашњег дана надзор над извођењем грађевинских радова у Гламочкој улици 15а у Београду, на катастарској парцели 13540/9 КО Звездара, саопштено је из овог секретаријата.

Том приликом је утврђено да инвеститор поседује решење Градске општине Звездара којим се одобрава извођење радова на реконструкцији постојећег објекта. 

Остављен је позив инвеститору да у понедељак 29. новембра приступи службеним просторијама грађевинске инспекције са техничком документацијом на основу које је издато решење о реконструкцији Градске општине Звездара. 

Инспектори Секретаријата за инспекцијске послове ће наставити да врше надзор предметног градилишта и изведених радова и у зависности од утврђеног чињеничног стања предузеће законом прописане мере из своје надлежности.