уторак, 30. новембар 2021.

Потписан уговор за наставак пружања услуге персоналне асистенције

Град Београд обезбедио је средства за пружање услуге персоналне асистенције и у 2021/2022. години и тиме потврдио да наставља са пружањем подршке особама са инвалидитетом. Ова услуга им омогућује да воде самосталан и продуктиван живот као равноправни грађани у својој заједници. 

– На нивоу Секретаријата за социјалну заштиту закључен је нови оквирни споразум са изабраним лиценцираним пружаоцем услуге персоналне асистенције, Центром за самостални живот особа са инвалидитетом Србије, из Београда, a по претходно спроведеном поступку јавне набавке. Оквирни споразум закључен је на период од годину дана. Предвиђено је да се током трајања оквирног споразума утроши око 185.000 сати за пружање ове услуге. Вредност оквирног споразума износи 92.146.650 динара. Услуга персоналне асистенције ће се пружати у трајању од око 185.000 сати у периоду од годину дана, са најмање 80 ангажованих сарадника са завршеном основном обуком по акредитованом програму обуке за пружање услуге персоналне асистенције за најмање 80 корисника у трајању од најмање 20, а највише 40 сати недељно – изјавила је за Беоинфо градска секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић.

Она је додала да Град Београд препознаје проблеме са којима се особе са инвалидитетом суочавају. 

– Трудимо се да одговоримо на њихове потребе тако што уводимо нове, развијамо и унапређујемо постојеће услуге које представљају облике најдиректније помоћи и подршке овој категорији наших суграђана. Након реализације првог појединачног уговора, Секретаријат ће са пружаоцем услуге закључивати наредне појединачне уговоре, а у складу са преосталим бројем сати дефинисаним оквирним споразумом – истакла је Станисављевићева.

Према њеним речима, услуга персоналне асистенције обухваћена је системом услуга социјалне заштите Града Београда, почев од 8. фебруара 2016. године и од тада се спроводи у континуитету.  

– Услуга је првобитно пружана за 50 корисника, а тренутно услугу користи 81 особа. У наредном периоду планирано је повећање броја корисника у складу са исказаним потребама и капацитетом пружаоца услуге. Тиме потврђујемо да је један од приоритета социјалне политике Града Београда унапређење квалитета услуга које пружа корисницима, као и одговоран однос према свим социјално угроженим и маргинализованим друштвеним групама којима је подршка неопходна – рекла је Наташа Станисављевић.