уторак, 30. новембар 2021.

Плански радови „Зеленила”

Екипе Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд” сутра ће у Улици народних хероја 22-24 уклонити два стабла јаблана, а у Студентској улици 23 једно стабло тополе. Стабла су физиолошки зрела, с присутним бројним фитопатолошким и ентoмолошким оштећењима на деблу и гранама, и као таква представљају ризик за грађане и њихову имовину.

Ови радови се обављају у складу са Одлуком о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина. По тој одлуци предузеће је дужно да са јавне зелене површине, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала која су сува, оболела, физиолошки презрела, с аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и слично, као и да примењују редовне мере неге.

По завршеној интервенцији биће извршени и радови на уклањању и одвозу дрвне масе, саопштило је „Зеленило – Београд”.