четвртак, 16. децембар 2021.

Седница Скупштине Града Београда у уторак, 21. децембра

Председник Скупштине Града Београда Никола Никодијевић заказао је за уторак, 21. децембар, 35. седницу градског парламента, која ће се одржати у Великој сали зграде Народне скупштине Републике Србије у Краља Милана, с почетком у 10 часова. 

На дневном реду је Предлог одлуке о буџету Града Београда за 2022. годину, као и Предлог одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години. Такође, пред одборницима ће бити и Предлог закључка о обавези прибављања претходног одобрења Секретаријата за финансије за покретање поступака јавних набавки ради закључења уговора о јавној набавци добара, услуга и радова, као и ради закључења оквирног споразума, затим Предлог одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију Београда, Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама и Предлог ценовника услуга организационих јединица Градске управе Града Београда. 

На дневном реду је и Предлог решења о давању сагласности на програм пословања за 2021. годину за ЈКП „Градска чистоћа” (четврта измена и допуна), те Измена и допуна Плана детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље са кружним путем), општина Чукарица за Блок 1. 

Предложене су и измене и допуне оснивачких аката једног броја установа културе, а такође и Одлука о успостављању сарадње између Града Београда (Република Србија) и Града Атине (Република Грчка). Пред одборницима Скупштине града наћи ће се и допуне одлуке о додатним облицима заштите породиља, као и измене и допуне одлуке о правима и услугама социјалне заштите. 

На дневном реду је, између осталог, и Предлог одлуке о одређивању акустичких зона на територији Београда, те Предлог одлуке о измени Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији Београда.

У циљу спречавања ширења заразне болести ковид-19, седница Скупштине града биће одржана уз поштовање препорука о превентивним мерама које је утврдио Градски завод за јавно здравље.