петак, 14. јануар 2022.

Измена организације возова из система БГ воза

Секретаријат за јавни превоз саопштио је да ће у наредном периоду доћи до затварања колосека између станица „Батајница” и „Београд центар”. Од 18. јануара до 4. фебруара, од 6.30 до 17.30 часова, интензивирају се радови на реконструкцији и изградњи двоколосечне пруге од „Београд центра” до Старе Пазове и Новог Сада, услед чега се мења организација саобраћаја возова из система БГ воза.

На релацији „Батајница – Овча – Батајница” свакодневно ће се организовати саобраћај следећих возова и то:

– Воз број 28001, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (5.50) – Овча (6.49), саобраћа на целој релацији;

– Воз број 28009, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (7.50) – Овча (08.49), саобраћа на релацији Београд центар – Овча, a изостаје на релацији Батајница – Београд центар;

– Воз број 28015, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (9.50) – Овча (10.49), саобраћа на релацији Београд центар – Овча, a изостаје на релацији Батајница – Београд центар;

– Воз број 28019, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (11.50) – Овча (12.49), саобраћа на релацији Београд центар – Овча, а изостаје на релацији Батајница – Београд центар;

– Воз број 28023, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (13.44) – Овча (14.49), саобраћа на релацији Београд центар – Овча, а изостаје на релацији Батајница – Београд центар.

– Воз број 28029, који по реду вожње саобраћа на релацији Земун (15.28) – Овча (16.15), саобраћа на релацији Београд центар – Овча, a изостаје на релацији Земун – Београд центар;

– Воз број 28037, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (17.50) – Овча (18.49), саобраћа на релацији Земун–Овча, а изостаје на релацији Батајница–Земун;

– Воз број 28041, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (18.32) – Земун (18.49), саобраћа на целој релацији;

– Воз број 28045, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (19.50) – Овча (20.49), саобраћа на релацији Београд центар – Овча, а изостаје на релацији Батајница – Београд центар;

Наведени возови саобраћају у све дане у недељи, док остали возови на релацији „Батајница – Земун – Овча” не саобраћају и то: 

– Возови 28005, 28007, 28011, 28017, 28021, 28025, 28027, 28031, 28033, 28035, 28043 који саобраћају на релацији Батајница – Овча изостају на  целом превозном путу;
– Воз 28003 који саобраћа на релацији Земун – Овча изостаје на целом  превозном путу;
– Возови 28013, 28039, 28047, 28049, 28051 који саобраћају на релацији Батајница – Земун изостају на целом превозном путу;

На релацији „Овча–Батајница” организација је следећа: 

– Воз број 28002 , који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (7.10) – Батајница (08.14), саобраћа на релацији Овча – Београд центар, а изостаје на релацији Београд центар – Батајница; 

– Воз број 28010 , који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (9.10) – Батајница (10.14), саобраћа на релацији Овча – Београд центар, а изостаје на релацији Београд центар – Батајница; 

– Воз број 28014, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (11.10) – Батајница (12.14), саобраћа на релацији Овча – Београд центар, а изостаје на релацији Београд центар – Батајница; 

– Воз број 28020, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (13.10) – Батајница (14.09), саобраћа на релацији Овча – Београд центар, а изостаје на релацији Београд центар – Батајница.

– Воз број 28024, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (15.10) – Батајница (16.14), саобраћа на релацији Овча – Београд центар, а изостаје на релацији Београд центар – Батајница.

– Воз број 28032 , који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (17.10) – Батајница (18.14) саобраћа на целој релацији; 

– Воз број 28038, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (19.10) – Батајница (20.14), саобраћа на релацији Овча – Београд центар, а изостаје на релацији Београд центар – Батајница.

– Воз број 28042, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (21.10) – Земун (21.51), саобраћа на целом превозном путу.

Наведени возови ће саобраћати у све дане у недељи док остали возови на релацији „Батајница – Земун – Овча” не саобраћају и то:

– Возови 28000, 28004, 28006, 28012, 28016, 28022, 28026, 28028, 28030, 28034, 28036, 28040, који саобраћају на релацији Овча–Батајница, изостају на целом превозном путу;
– Воз 28008, који саобраћа на релацији Овча – Београд центар, изостаје на целом превозном путу;
– Воз 28018, који саобраћа на релацији Земун–Батајница, изостаје на целом превозном путу;

Саобраћај возова на релацији Ресник – Овча – Ресник, Младеновац – Овча/Београд центар – Младеновац, Лазаревац – Овча/Београд центар – Лазаревац и Ресник – Београд центар – Ресник ће се организовати по материјалу реда вожње, без измене, осим код воза број 28309 и то: 

Релација „Ресник – Земун”:

– Воз број 28309, који по реду вожње саобраћа на релацији Ресник (9.28) – Земун (10.04), саобраћа на релацији Ресник – Београд центар, а изостаје на релацији Београд центар – Земун.