среда, 19. јануар 2022.

Планирани радови „Зеленила”

Јавно комунално предузеће „Зеленило – Београд” ће у четвртак, 20. јануара, у Улици Тадеуша Кошћушка 76 извршити сечу потпуно сувог стабла јаблана, саопштено је из овог предузећа. 

Стабло које се уклања је потпуно суво и као такво представља потенцијални ризик за пролазнике. По завршеној интервенцији, дрвна масе ће бити уклоњена и одвезена. 

Ови радови се спроводе у складу са чланом 15. Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина по којој је „Зеленило” дужно да са јавне зелене површине, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична, оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса или сличних инцидената.