четвртак, 20. јануар 2022.

Планирани радови ЈКП „Зеленило – Београд”

Јавно комунално предузеће „Зеленило – Београд” ће у петак, 21. јануара, у Улици Светомира Николајевића 12 извршити сечу потпуно сувог стабла брезе. Истог дана, у Улици Војислава Илића биће исечено пет сувих стабала сорбуса, саопштено је из овог предузећа.  

Стабла која се уклањају су потпуно сува и као таква представљају потенцијални ризик по пролазнике и аутомобиле. По завршеној интервенцији биће извршени и радови на уклањању и одвозу дрвне масе и садњи нових стабала на месту посечених.

Сви најављени радови се обављају у складу са чланом 15. Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина по којој је „Зеленило” дужно да са јавне зелене површине, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична, оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и слично.