четвртак, 18. август 2022.

Усвојене одлуке о стамбеној подршци ратним војним инвалидима и субвенционисању цене комуналија

Одборници Скупштине града усвојили су на данашњој седници Одлуку о начину и поступку доделе стамбене подршке ратним војним инвалидима и породицама палих бораца стицањем својине на стану изграђеном средствима донације Владе Јапана. Образлажући ову одлуку, подсекретар Секретаријата за имовинске и правне послове Данило Ђаковић рекао је да у насељу Камендин 2 већ 15 година живи 50 породица ратних војних инвалида и палих бораца. 

– Првобитним уговором станови су им дати на коришћење на период од 10 година. По истеку тог рока, Влада Србије је станове дала у јавну својину Града Београда. Ове породице немају други начин за решавање стамбеног питања. Будући да су већином породице палих бораца, предлог је да станове без накнаде добију у власништво по члану 99. Закона о становању и одржавању зграда – рекао је Ђаковић. 

Градски одборници су усвојили и Одлуку о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга. Подсекретарка за социјалну заштиту Јасмина Ивановић поручила је корисницима да се њихов статус неће мењати.

– Субвенције за плаћање „Инфостана” постоје од 1995. године, када су донете интервентне мере за заштиту угрожених становника. Примена ове одлуке је захтевна и потребно је обавити сложене припреме. По овом питању постоји око 60.000 захтева грађана Београда и потребно је време да све буде организовано – рекла је Јасмина Ивановић. 

Одборници су усвојили и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда, Одлуку о измени Одлуке o јавним паркиралиштима, као и решења о давању сагласности на коначне нацрте анекса уговора о јавно-приватном партнерству у обављању јавног превоза путника. Одлуком о јавним паркиралиштима омогућено је приватним инвеститорима да граде гараже и наплаћују паркирање.