петак, 23. септембар 2022.

Никола Никодијевић заказао седницу Скупштине града за среду, 28. септембар

Председник Скупштине града Никола Никодијевић заказао је за среду, 28. септембар, четврту седницу градског парламента, која ће се одржати у згради Скупштине града на Тргу Николе Пашића 6, с почетком у 10 часова. 

На дневном реду ће бити ребаланс буџета за 2022. годину, као и измена Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години, те Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Београда за 2021. годину. 

Осим тога, пред одборницима ће се наћи и Предлог одлуке о додели назива улице на територији градске општине Нови Београд и допуна Одлуке о неопходности исељења са планом пресељења домаћинстава која живе у неформалном насељу на локацији депонијe „Винча”, као и поновног успостављања извора прихода сакупљача секундарних сировина на овој депонији. 

На дневном реду су и следеће тачке: Предлог одлуке о додели ваучера за куповину спортске опреме, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналној милицији и Предлог одлуке о допуни Одлуке о одређивању комуналних делатности, те информација о обезбеђењу водоснабдевања дела насељеног места Конатице на територији градске општине Обреновац, преко водоводног система. 

Одборници ће одлучивати и о оснивању јавног комуналног предузећа за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк”, као и о оснивању јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду. На дневном реду је и Предлог одлуке о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији Београда и Предлог измена и допуна Плана места за постављање плутајућих објеката на водном земљишту на територији Београда, те Предлог одлуке о оснивању привредног друштва Спортски центар „Нови Београд” д.о.о. Београд и Предлог одлуке о манифестацијама од значаја за Град Београд. 

Извештај о раду за 2021. поднеће Савет за здравље Града Београда, а одборници ће се изјашњавати и о промени оснивачког акта ЈКП „Градска чистоћа” и о давању сагласности на статуте једног броја установа културе.