понедељак, 26. септембар 2022.

Седница Скупштине града заказана за среду, 28. септембар

Председник Скупштине града Никола Никодијевић заказао је за среду, 28. септембар, четврту седницу градског парламента, која ће се одржати у згради Скупштине града на Тргу Николe Пашића 6, с почетком у 10 часова. 

На дневном реду ће бити ребаланс буџета за 2022. годину, као и Измена Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години, те Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Београда за 2021. годину. 

Осим тога, пред одборницима ће се наћи и Предлог одлуке о додели назива улице на територији градске општине Нови Београд и Допуна Одлуке о неопходности исељења са планом пресељења домаћинстава која живе у неформалном насељу на локацији депонијe „Винча”, као и поновног успостављања извора прихода сакупљача секундарних сировина на овој депонији. 

На дневном реду су и следеће тачке: Предлог одлуке о додели ваучера за куповину спортске опреме, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналној милицији и Предлог одлуке о допуни Одлуке о одређивању комуналних делатности, те Информација о обезбеђењу водоснабдевања дела насељеног места Конатице на територији градске општине Обреновац преко водоводног система. 

Одборници ће одлучивати и о оснивању јавног комуналног предузећа за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк”, као и о оснивању јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду. На дневном реду је и Предлог одлуке о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији Београда и Предлог измена и допуна Плана места за постављање плутајућих објеката на водном земљишту на територији Београда, те Предлог одлуке о оснивању привредног друштва Спортски центар „Нови Београд” д. о. о. Београд и Предлог одлуке о манифестацијама од значаја за Град Београд.

Пред одборницима ће бити и Предлог измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блок између Улице Марка Челебоновића, саобраћајнице Т6 и новопројектоване саобраћајнице, градска општина Нови Београд.

Извештај о раду за 2021. поднеће Савет за здравље Града Београда, а одборници ће се изјашњавати и о промени Оснивачког акта ЈКП „Градска чистоћа” и о давању сагласности на статуте једног броја установа културе.

На дневном реду је и Предлог решења о давању сагласности на ребаланс програма пословања за 2022. годину предузећа „Јавно осветљење”, „Београдске електране”, „Београдски метро и воз”, „Београд-пут”, „Паркинг сервис”, „Урбанистички завод Београда”, те Привредног друштва „Градски центар за физичку културу”, као и Предлог друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2022. годину.