среда, 23. новембар 2022.

Одржавањем водоводних инсталација избегните нежељену штету

У последњих неколико година, ЈКП „Београдски водовод и канализација” бележило је повећан број пријава потрошача због кварова на водоводним инсталацијама изазваних изузетно ниским температурама ваздуха, упозоравају из овог градског предузећа. Тада је долазило до пуцања стакала на водомерима, али и разних кварова на инсталацијама грађана које нису биле адекватно припремљене за зиму. Зато из „Водовода” подсећају суграђане како да се заштите од настанка нежељене штете правилним одржавањем инсталација. 

Водомери у склоништима, која нису обезбеђена поклопцима и која су пуна воде, у опасности су од пуцања. С обзиром на то да је одржавање водомерних шахтова у надлежности потрошача, да би водомери били сачувани током зиме и неометано мерили потрошњу воде, потребно их је адекватно заштитити. Требало би да су водомерна склоништа обезбеђена одговарајућим поклопцем и потпуно исушена, у случају да се у њима сакупљала вода. Прецизно мерење потрошње воде зависи од исправности водомера, а то на крају утиче и на износ на рачуну корисника. 

Требало би да грађани који имају куће у којима не бораве током зимских месеци испразне своје водоводне инсталације. Вишедневне ниске температуре могу да направе штету у купатилу или кухињи смрзавањем воде у инсталацијама. Такође, важно је обезбедити дворишне водоводне инсталације које воде до чесама, гаража, шупа и издвојених објеката који се не греју. Зато је потребно да се вода из водоводних цеви испусти на испусној славини која се налази на најнижем делу система, а најчешће се налази у подрумским просторијама. Ако потрошач на време „конзервира” точећа места, односно мрежу испразни, неће имати проблема са пуцањем инсталација. 

Из овог предузећа подсећају потрошаче да ускоро стижу хладни дани и да се на време припреме за зимски период. Правилним одржавањем водоводних инсталација у току зиме смањује се могућност настанка штете, а тиме и непотребни издаци. То је у интересу свих потрошача, а самим тим и „Београдског водовода и канализације”, саопштавају из овог градског предузећа.