уторак, 21. март 2023.

Настављене активности на повећању шумског капацитета

Од оснивања Секретаријата за заштиту животне средине, непрестано трају активности на подизању нових шумских екосистема, а све у циљу постизања квалитетније животне средине и повећања површина под шумом. Такође, Секретаријат улаже велике напоре у циљу подизања еколошког квалитета вода на територији града Београда.

Секретаријат је израдио Стратегију пошумљавања на основу које је пошумио више од хиљаду хектара новог шумског земљишта са преко 250.000 засађених шумских садница и десет тона семена (жира), а такође је засађено око 5.000 дрворедних садница у дрворедима Београда. Такође, Стратегију пошумљавања користе друга јавна предузећа, која у оквиру својих програма и надлежности врше садњу.

Град Београд има више од 30 одсто зелених површина, у које се убраја 16 одсто урбаних и периурбаних шума, као и 14,6 одсто зелених површина. Циљ Секретаријата је да до 2030. године 22 одсто површина буде под шумама.

Поред тежње за повећањем површина под шумама, једна од активности Секретаријата јесте едукација свих старосних група и структура становништва о важности поштовања природе, њене разноликости, очувања биодиверзитета, имовине града и свих грађана. Како би се постојећа шума одржала и развијала на прави начин, потребна јој је редовна стручна нега, али и поштовање правила понашања у урбаној шуми: не остављам траг, не палим ватру у шуми, користим стазе, не узнемиравам животиње и учим о шуми.

„Посади право стабло на право место” је слоган Секретаријата, а на овај важан дан позивају се грађани да чувају природу и урбане шуме нашег града, јер је она најбоља учионица на отвореном за све њене посетиоце.

У складу са својим надлежностима, Секретаријат за заштиту животне средине је приступио изради Стратегије управљања водотоцима II реда на територији Београда, као стратешког документа којим се уређује област одрживог управљања. На територији Београда налази се близу две стотине водотока II реда. Стратегија ће бити основ за одређивање и припрему локација, као и за изградњу малих постројења за пречишћавање, складиштење и третман вода.

Неопходно је да се унапреди систем за контролу загађења површинских вода, али и подизање свести о индивидуалној одговорности свих грађана о важности очувања квалитета вода, саопштили су из Секретаријата за заштиту животне средине.