уторак, 21. март 2023.

Усвојен урбанистички пројекат за изградњу новог гробља у Батајници

Урбанистички пројекат за изградњу новог гробља у насељу Батајница, који је био на јавној презентацији до 14. марта у згради Градске управе Града Београда, усвојила је Комисија за планове, саопштено је из Општине Земун.

Гробље обухвата парцелу од 11,5 хектара на локацији од Улице браће Смиљанић према ауто-путу. Поред уређења самог гробља и изградње потребних објеката на гробљу, градиће се и јавна приступна саобраћајница и неопходна трафостаница. Целокупно уређење и изградња подељени су у шест фаза реализације.

Пројектом је предвиђено у првој фази радова да се изгради церемонијални објекат – капела са надстрешницом опроштајног трга, као и економски објекат за смештај радника, са гаражом за службена возила.

Такође, у оквиру гробља биће интерне саобраћајнице са пратећом инфраструктуром и опремом, а уредиће се и површине предвиђене за испраћаје и сахрањивање, гробна поља и гробнице. Површине за сахрањивање заузимаће око 50 одсто од укупног дела парцеле. Такође, биће направљени розаријуми и колумбаријуми, као и „врт сећања”, капеле и православни храм са црквеним домом.

На површини од два хектара биће направљене и зелене површине са пунктовима за одмор на којима ће бити постављене клупе и пратећи мобилијар. 

Пројекат је иницирала Градска општине Земун, како би се решио дугогодишњи проблем. Ново гробље биће у систему бриге и одржавања ЈКП-а „Погребне услуге”.