среда, 6. септембар 2023.

Седница Скупштине града заказана за среду, 13. септембар

Председник Скупштине града Никола Никодијевић заказао је за среду, 13. септембар, 11. седницу Скупштине града која ће се одржати у згради Народне скупштине Републике Србије, улаз из Улице краља Милана, с почетком у 10 часова.

На дневном реду седнице је Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Београда за 2023. годину, као и Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. години.

Пред одборницима је и Предлог решења о давању сагласности на програме пословања за 2023. годину јавних градских предузећа, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели нето добити из 2022. године за јавна градска предузећа, као и Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Београда по основу уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу компаније „Слобода акционарско друштво” Чачак.

Одборници ће расправљати о једном броју предлога планова детаљне регулације, као и предлога одлука о измени и допуни одлуке о изради плана генералне регулације од значаја за развој града Београда. Планови обухватају општине Вождовац, Звездара, Стари град, Обреновац, Нови Београд, Врачар, Земун, Палилула, Раковица, Савски венац.

На дневном реду су и Предлог о измени и допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд, Предлог одлуке о допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2023. годину, Предлог измена и допуна Акционог плана адаптације на климатске промене са проценом рањивости, Предлог закључка о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији града Београда за 2022. годину, као и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у области добровољног ватрогарства на територији града Београда.