Економски потенцијали

Најсвежије податке о регистрованим привредним субјектима (привредна друштва и предузетници) можете наћи у:
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
Бранкова 25,  тел. 2023-350, факс 333-1410, www.apr.gov.rs

Укупан број привредних субјеката у Београду (септембар 2013) – 110.818

Привредни субјекти у Београду, по општинама
(септембар 2013):

ОПШТИНА

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Барајево

284

952

Вождовац

4.957

5.217

Врачар

3.853

2.933

Гроцка

1.003

2.715

Звездара

4.310

5.965

Земун

4.954

6.102

Лазаревац

561

1.542

Младеновац

482

1.394

Нови Београд

7.799

7.229

Обреновац

618

1.812

Палилула

4.423

5.703

Раковица

1.928

3.685

Савски венац

3.568

2.019

Сопот

188

1.466

Стари град

6.300

2.791

Сурчин

612

992

Чукарица

4.283

6.178

УКУПНО

 52.123

58.695

Извор података: Завод за информатику и статистику Београд

Привредна друштва на територији Београда по секторима делатности (септембар 2013)

Назив сектора

Бр. ПД

Пољопривреда, шумарство и рибарство

441

Рударство

94

Прерађивачка индустрија

6.343

Снабдевање елeктричном енергијом, гасом, паром и климатизација

337

Снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сл. активности

253

Грађевинарство

4.384

Трговина на велико и трговина на мало, поправка мот. возила и моторцикала

19.459

Саобраћај и складиштење

1.825

Услуге смештаја и исхране

2.145

Информисање и комуникације

3.083

Финансијске делатности и делатност осигурања

636

Пословање некретнинама

700

Стручне, научне, информационе и техничке делатности

7.729

Административне и помоћне услужне делатности

2.968

Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

7

Образовање

403

Здравствена и социјална заштита

44

Уметност; забава и рекреација

477

Остале услужне делатности

795

УКУПНО

52.123

Извор података: Завод за информатику и статистику Београд

Предузетници на територији Београда по секторима делатности (септембар 2013)

Назив сектора

Бр. ПР

Пољопривреда, шумарство и рибарство

263

Рударство

4

Прерађивачка индустрија

6.837

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

3

Снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сл. активности

65

Грађевинарство

4.788

Трговина на велико и трговина на мало, поправка мот. возила и моторцикала

12.639

Саобраћај и складиштење

9.108

Услуге смештаја и исхране

4.015

Информисање и комуникације

2.375

Финансијске делатности и делатност осигурања

477

Пословање некретнинама

372

Стручне, научне, информационе и техничке делатности

7.269

Административне и помоћне услужне делатности

2.011

Образовање

483

Здравствена и социјална заштита

1.585

Уметност; забава и рекреација

781

Остале услужне делатности

5.620

УКУПНО

58.695

Извор података: Завод за информатику и статистику Београд

Број запослених у Београду по секторима делатности (март 2013):

Правна лица *

479.061

Пољопривреда, шумарство и рибарство

4.532

Рударство

8.258

Прерађивачка индустрија

54.451

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

8.065

Снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сл. активности

7.257

Грађевинарство

31.030

Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и моторцикала

87.117

Саобраћај и складиштење

35.999

Услуге смештаја и исхране

10.801

Информисање и комуникације

24.573

Финансијске делатности и делатност осигурања

23.647

Пословање некретнинама

1.610

Стручне, научне, информационе и техничке делатности

35.412

Административне и помоћне услужне делатности

22.276

Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

26.144

Образовање

35.249

Здравствена и социјална заштита

47.014

Уметност; забава и рекреација

10.375

Остале услужне делатности

5.251

Предузетници

92.659

УКУПНО

571.720

Извор података: Завод за информатику и статистику Београд