Дом здравља „Барајево”

Светосавска 91
тел. 8300-186, 8300-108 факс 8300-182
www.dzbarajevo.com

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

Главна сестра 8300-108

Служба опште медицине 8300-186
Кућно лечење 7872-111
Поливалентна патронажа 8300-186
Служба за здравствену заштиту жена, деце и омладине 8300-186
Служба за стоматолошку здравствену заштиту 8300-186
Служба хитне помоћи 8300-186

Дијагностичка служба 8300-186
Рендген кабинет 8300-186
Лабораторија 8300-186

Служба за хемодијализу 8300-541

Консултативно-специјалистичка служба 8300-186
Физикална медицина и рехабилитација 8300-186
Оториноларингологија 8300-186
Неуропсихијатрија 8300-186
Интерна медицина 8300-186

Здравствена станица Вранић
Чедомира Ђоинчевића 95, тел. 8332-012
Служба опште медицине 8332-012
Служба за здравствену заштиту жена, деце и омладине 8332-012
Служба за стоматолошку здравствену заштиту 8332-012

Здравствена станица Бељина
Трг VI личке дивизије 22, тел. 8321-011
Служба опште медицине 8321-011
Служба за здравствену заштиту жена, деце и омладине 8321-011