Завод за биоциде и медицинску екологију

Требевићка 16
тел. 3054-000, факс 3554-499
www.biocidi.org.rs
e-mail: zavod@biocidi.org.rs

Завод за биоциде и медицинску екологију обавља здравствену делатност у области превентивне здравствене заштите становништва од заразних болести; спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације у спречавању и сузбијању заразних болести у здравственим и другим установама; утврђује и прати спровођење јединствене доктрине у примени биоцида у спречавању и сузбијању заразних болести и спроводи програме медицинске екологије кроз процену ризика у примени биоцида.

Радна јединица за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 3540-291 лок. 103

Радна јединица "Центар за истраживања" 557-899 лок. 119

Сектор за развој 3554-132, 3554-499

Сектор за наставу и Библиотека 557-034, 557-899 лок. 107

Координација система квалитета и аналитике 3540-291 лок. 103