Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање

Краља Милутина 52/I
тел. 2067-800, факс 2067-817
e-mail: ightc@beotel.rs
www.gerontology.co.rs

Градски завод за геронтологију, кућно лечење и негу је здравствена установа у којој се обавља здравствена заштита старих лица и спроводе мере за очување и унапређење здравља и превенцију болести, односно која обавља и делатност кућног лечења и неге, палијативног збрињавања и рехабилитације старих лица.

Главна сестра 2067-821

Служба за кућно лечење 2067-820, 2067-821
Одељење за пријем, процену функционалног статуса 2067-845
Одељење за кућно лечење и негу 2067-819, 2067-807
Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију 2067-823
Одељење за ментално здравље 2067-843, 2067-809
Одељење за стоматолошку заштиту 2067-829
Одељење за специјалистичко-консултативну геријатрију 2067-824

Служба за стручно-методолошки рад 2067-812
Одељење за унапређење здравља 2067-812
Одсек за геронтологију и унапређење здравствене заштите бораца 2067-824
Одељење за социјалну медицину 2067-831