Дом здравља Врачар

Бојанска 16
тел. 3402-522, 3402-680, 3402-555 факс 2458-822
e-mail: dzvracar@yubc.net
www.dzvracar.org.rs

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

Главна сестра 3402-570

Служба опште медицине 3402-681, 3402-682, 3402-683, 3402-569

Служба за здравствену заштиту жена 3402-684, 3402-513

Служба за здравствену заштиту деце и омладине 3402-556, 3402-524, 3402-525

Стоматолошка служба 3402-625

Одељење за дечију и превентивну стоматологију 3402-551

Служба медицинске дијагностике 3402-530, 3402-527

Лабораторија 3402-526, 3402-599

Служба медицине рада 2453-658, 3402-619, 3402-583, 3402-537

Специјалистичко-консултативна служба 3402-540, 3402-685
Одељење за ментално здравље 3402-579
Одељење физикалне медицине и рехабилитације 3402-523, 3402-521
Одељење интерне медицине 3402-500

Служба социјалне медицине 3402-558

Служба поливалентне патронаже 3402-580, 3402-542

Служба кућног лечења и неге 2455-122, 3402-563

Здравствена станица "Иван Милутиновић"
Кнегиње Зорке 15
Служба опште медицине 2431-034
Стоматолошка амбуланта 2441-413, 2442-174

Амбуланта у ОШ "Свети Сава"
Авалска 8, тел.
Педијатријска служба 2437-415
Стоматолошка служба 2437-415

Амбуланта у ОШ "Владислав Рибникар"
Краља Милутина 10,
Педијатријска служба 3640-165
Стоматолошка служба 3640-179

Стоматолошка амбуланта у ОШ "Светозар Марковић"
Хаџи-Милентијева 64, тел. 2433-025

Амбуланта медицине рада "Електродистрибуција"
Масарикова 1-3, тел. 2658-047