Завод за здравствену заштиту студената

Крунска 57
тел. 2433-488, 2433-488 факс 3441-547
e-mail: infomed@sezampro.rs
www.studpol.rs

Завод за здравствену заштиту студената је здравствена установа у којој се обавља здравствена заштита студената и организује превентивна и куративна здравствена заштита из области опште медицине, стоматологије, гинекологије, лабораторијске и друге дијагностике и терапије за потребе студената.

У Заводу се обавља и специјалистичко-консултативна и стационарна здравствена делатност.

Главна сестра 2436-434, 2433-488

Студентска поликлиника
Крунска 57, 2433-488, 4443-442
Одељење опште медицине 2430-814
Одељење за унапређење и очување здравља 4443-442
Центар за превенцију сиде и полно преносивих инфекција 2432-192
Одељење за здравствену заштиту жена 2433-986
Одељење стоматолошке здравствене заштите 2439-431

Одељење специјалистичко-консултативних служби
Служба за офталмологију 3085-596 лок. 128, 127
Служба за оториноларингологију 3085-595 лок. 115, 116
Служба за дерматовенерологију 3085-596 лок. 124, 126
Служба за физикалну медицину и рехабилитацију са медицином спорта 3085-598 лок. 150, 151
Диспанзер за ментално здравље 3085-595 лок. 117, 118
Консултативне службе 3085-591 лок. 134

Општи стационар
Проте Матеје 29, 3085-591 лок. 128, 200
Служба интерне медицине 3085-591 лок. 220, 131
Служба опште хирургије са анестезијом, реанимацијом и интензивном негом 3085-591 лок. 101, 128, 130
Служба за лабораторијску дијагностику 3085-591 лок. 108, 107
Служба за рендген и ултразвучну дијагностику 3085-591 лок. 104, 106

Здравствена станица "Студентски град"
Тошин бунар 143-161, Блок 1, 2601-437

Амбуланте опште медицине у студентским домовима:
СД "Карабурма", Мије Ковачевића бб, 752-682
СД "4. април", Војводе Степе 320, 3976-479 лок. 3130, 2129
СД "Мика Митровић", Краља Владимира 33, 3970-283 лок. 355