Градски завод за кожне и венеричне болести

Џорџа Вашингтона 17
тел. 3243-626, 3238-115, 3346-876 тел/факс 3249-192
e-mail: direktor@kvb.org.rs 
www.kvb.org.rs

Градски завод за кожне и венеричне болести је здравствена установа у којој се обавља специјалистичко-консултативна делатност и пружају превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из области дерматовенерологије и микробиологије са паразитологијом.

Завод у склопу превентивне здравствене делатности организује и спроводи мере за спречавање, сузбијање, рано откривање и праћење полно преносивих болести.

Главни техничар 3243-626

Служба за поликлинички рад 3243-626

Служба за превенцију и лечење периферног крвотока 3243-626

Служба за рад са децом и омладином 3227-194

Служба за примењену дерматолошку терапију 3238-115