Дом здравља Звездара

Олге Јовановић 11
тел. 3041-400, 2832-352, 2831-731 факс 2832-337
e-mail: office@dzzvezdara.rs
www.dzzvezdara.rs

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

Главна сестра 3041-415

Служба за здравствену заштиту одраслих грађана 3041-411, 3041-402
Одељење кућног лечења и теренске службе 2832-332, 3041-480

Служба за здравствену заштиту деце и омладине 3041-404, 3041-412
Амбуланта за школску и предшколску децу 3041-474
Развојно саветовалиште 3041-492

Служба за здравствену заштиту жена и Поливалентна патронажна служба 3041-508, 3041-544, 3041-414

Служба за здравствену заштиту радника 3041-408, 3041-417
Лекарска комисија I 3041-536
Лекарска комисија II 3041-537

Служба за стоматолошку здравствену заштиту 3041-562, 3041-531
Зубна амбуланта за одрасле 3041-554
Зубна амбуланта за школску децу 3041-494
Зубна амбуланта за предшколску децу 3041-478
Зубна амбуланта за предшколску децу, Велики Мокри Луг, Николе Груловића 18, 3460-290
Зубна амбуланта ОШ "Павле Савић", Косте Нађа 25, 3430-358

Консултативно-специјалистичке службе 3041-409, 3041-416
Служба за ментално здравље 3041-522, 3041-517
Служба физикалне медицине и рехабилитације 3041-401, 3041-445
Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику 3041-403, 3041-449
Служба за лабораторијску дијагностику 3041-448, 3041-464
Служба социјалне медицине 3041-434

Огранак Миријево, Централа, Матице српске 45а, 3402-700
Служба за здравствену заштиту одраслих грађана 3402-710
Одељење кућног лечења и теренске службе 3402-719
Амбуланта за школску децу 3402-720
Амбуланта за предшколску децу 3402-730
Служба за лабораторијску дијагностику 3402-740
Служба интерне медицине 3402-748
Служба за здравствену заштиту жена 3402-750
Служба физикалне медицине и рехабилитације 3402-760

Здравствене станице:
Велики Мокри Луг, Николе Груловића 18, 3460-290
Миријево, Витезова Карађорђеве звезде 22, 3429-824
Мали Мокри Луг, Бул. краља Александра 532, 4884-104
Далматинска 104, 2401-660
Поп Стојанова 3, 2423-092
Северни булевар, Вељка Дугошевића 44, 2416-866

Амбуланте за школску и предшколску децу:
Велики Мокри Луг, Николе Груловића 18, 3460-290

Амбуланте:
"Коњарник", Устаничка 194, 2899-881
"Космај", Мије Ковачевића 4, 761-467
"Прецизна механика", Војислава Илића 141, 2883-400 лок. 270
"Михајло Пупин", Волгина 15, 2781-801