Дом здравља Савски венац

Пастерова 1
тел. 2068-800, 2068-803, 2068-804
e-mail: info@dzsvenac.rs
www.dzsvenac.rs

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

Главна сестрa 2068-808

Општa медицинa 2068-880
Социјална медицина 2068-897
Поливалентна патронажа 3616-339
Стоматолошка здравствена заштита 3629-364
Здравственa заштите жена, деце и омладине 2068-892
Здравствена заштита предшколске деце, 2068-890
Кућно лечење деце 2068-866
Развојно саветовалиште 3616-084
Специјалистичке службе 2684-984
Одељење физикалне медицине 2684-984
Одељење интерне медицине 2068-800
Саветовалиште за дијабет 2068-882
Очно одељење 2068-875
Очно одељење за децу 3616-084
Оториноларингологија 3619-088 лок. 112, 219
Неуропсихијатрија 2068-878
Одељење рендген дијагностике 2068-881
Кабинет за ултразвук 2068-887
Кабинет за остеодензитометрију 2644-952

Школски диспанзер
Војводе Миленка 35, 3616-084, 3616-339
Дечија и превентивна стоматологија
Саветовалиште за младе

Здравствена заштита жена 2068-825
Цитолошка лабораторија 2068-824
Саветовалиште за стерилитет 2068-821
Саветовалиште за труднице са психофизичком припремом трудница и програм дојења 2068-825
Саветовалиште за контрацепцију 2068-825
Саветовалиште за менопаузу

Здравствене станице:
I здравствена станица, Ломина 39, 3616-332
II здравствена станица, Војводе Миленка 6, 3616-329
III здравствена станица, Пастерова 1, 2684-493
IV здравствена станица, Горњачка 20, 2647-770
V здравствена станица, Косте Главинића 3, 2651-723
VI здравствена станица, Лопудска 1, 2660-080
Амбуланта за дипломатско-конзуларне мисије, Војводе Миленка 35, 2644-952

Стоматолошке амбуланте:
Школски диспанзер, Војводе Миленка 35, 3616-084
ЈРБ, Кнеза Милоша 82, 3617-040