Дом здравља Раковица

Краљице Јелене 22
тел. 3054 401; 3582-842, факс 3054-414
e-mail: dzrakovica@sbb.rs; office@dzrakovica.rs
www.dzrakovica.rs

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

Главна сестра: 3054-426
вмс Славица Коневић

Здравствена станица Раковица 1
Краљице Јелене 22
Централа: 3054-401
Служба за здравствену заштиту одраслих, 3054 421; 3054 431; 3054 438; 3054 439
Служба за здравствену заштиту радника (медицина рада), 3564-446; 3054 432
Служба за стоматолошку здравствену заштиту, 3054 417; 3054 418
Одсек социјалне медицине, статистике и информатике 3054 427

Здравствена станица Раковица 2
Краљице Јелене 11
Централа: 3054-401
Служба за здравствену заштиту деце и омладине, 3054 450(предшколско); 3054 452(школско)
Служба за здравствену заштиту жена, 3515-003; 3054 454; 3054 457
Служба за стоматолошку здравствену заштиту, 3054 458(дечија стоматологија); 3054 459 (протетика)
Одсек поливаленте патронаже 3054 462

Здравствена станица Канарево брдо
Српских ударних бригада 6
Централа: 3052-000
Служба за здравствену заштиту одраслих, 3052-033, 3052-063, 3052-058, 3052-050
Служба за здравствену заштиту мале деце (предшколско), 3052-025
Служба за здравствену заштиту деце и омладине (школско), 3052-064
Служба за здравствену заштиту жена, 3052-041
Служба за консултативно – специјалистичку делатност:
- интерниста, 3052-074;
- социјални радник, 3052-084;
- ОРЛ, 3052-078;
- психолог, 3052-085;
- офтамолог, 3052-079;
- неуропсихијатар, 3052-081.
Служба за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику:
- утразвук абдомена, штитасте жлезде и срца, 3052-035;
- рендген, 3052-038;
- лабораторија, 3052-052.
Служба за стоматолошку здравствену заштиту, 3052-095, 3052-094, 3052-093
- снимање зуба, 3052-091;
- стоматолошка протетика одраслих, 3052-089.
Служба физикалне медицине и рехабилитације, 3052-010, 3052-013, 3052-016, 3052-018
Одсек кућног лечења и здравствене неге, 3593-808
Служба поливалентне патронаже, 3052-060

Здравствена станица Лабудово брдо
11. крајишке дивизије 57
Централа: 2335-355
Служба за здравствену заштиту одраслих, 2335-985
Служба за здравствену заштиту мале деце (предшколско), 2321-041
Служба за здравствену заштиту деце и омладине, (школско), 2321-041

Здравствена станица Ресник
Едварда Грига 18
Централа: 6549-007
Служба за здравствену заштиту одраслих, 6549-112; 7589 800; 7589 801
Служба за здравствену заштиту мале деце и омладине (предшколско и школско), 6549 118

Здравствена амбуланта „ИМР”
Патријарха Димитрија 7
тел. 3564-050

Здравствена амбуланта „ЗИН”
Пионирска 2
тел. 3544-734

Стоматолошке амбуланте у школама службе за стоматолошку здравствену заштиту:
ОШ “Иво Андрић” , Ивана Мичурина 38, 3593-958
ОШ “Коста Абрашевић”, Славка Миљковића 83, 8041-221, 8041-792
ОШ “Владимир Роловић”, Омладинско шеталиште 10, 2332-882
ОШ “Бранко Ћопић”, Видиковачки венац 73, 2333-917
ОШ “Никола Тесла”, др Миливоја Петровића 6, 3582-563
ОШ “Франц Прешерн”, Станка Пауновића 45, 3581-528
ОШ “Ђура Јакшић”, Канарево брдо 2, 3582-264
ОШ “14. Октобар”, Гочка 40, 2337-978
XV београдска гимназија, Гочка 40, 2322-808, 2322-809
СШ “Петар Лековић”, Вукасовићева 21а, 3594-104, 3592-404
МШ “Радоје Дакић”, Мишка Крањца 7, 3583-625