Дом здравља Палилула

Кнез Данилова 16
тел. 3224-320, 3229-260, 3223-655 факс 3248-844
e-mail: dzpalilula1@ptt.rs
www.dzpalilula.org.rs

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

Главна сестра 3229-260, 3224-321 лок. 120

ОГРАНАК СТАРА ПАЛИЛУЛА
Кнез Данилова 16

Служба за здравствену заштиту одраслих становника 3224-321 лок. 112
-Одељење Центар за превентивне активности 3224-321 лок. 214
-Одсек централне стерилизације 3224-321 лок. 143
Служба за здравствену заштиту деце са развојним саветовалиштем 3224-321 лок. 102
-Одсек развојно саветовалиште 3224-321 лок. 213
Служба за здравствену заштиту школске деце са саветовалиштем за младе 3224-321 лок. 203
Служба за здравствену заштиту жена 3224-321 лок. 127
Служба кућног лечења и неге 3224-321 лок. 175
Служба за стоматолошку здравствену заштиту 3224-321 лок. 160
Служба поливалентне патронаже 3224-321 лок. 138
Служба за здравствену заштиту радника, Војводе Вука 10, 2766-855, 2764-998
Одељење преветнивне здравствене заштите радника, Војводе Вука 10, 2766-855
Служба физикалне медицине и рехабилитације 3224-321 лок. 101
Служба за специјалистичке и специјалистичко консултативне делатности 3224-321 лок. 216
Одељење офталмологије 3224-321 лок. 114
Одељење оториноларингологије 3224-321 лок. 116
Одељење заштите менталног здравља 3224-321 лок. 119
Одељење интерне медицине 3224-321 лок. 137
Одељење судске медицине (утврђивање времена и узрока смрти у стану), Војводе Вука 10, 3231-423
Одељење социјалне медицине 3224-321 лок. 216
-Одсек социјалне медицине са здравственом статистиком 3224-321 лок. 123
-Одсек информатике 3224-321 лок. 176
Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику 3224-321 лок. 192
-Одсек рендген дијагностике 3224-321 лок. 192
-Одсек ултразвучне дијагностике 3224-321 лок. 125
Служба за лабораторијску дијагностику 3224-321 лок. 122

Здравствена станица ¨ПТТ¨
Палмотићева 2, 3245-531

Амбуланте:
¨Партизански пут¨,
Чарли Чаплина 18, 2751-832
Амбуланта ¨РТС¨, Абардарева 1, 3211-400
Амбуланта ¨Минел¨, Уралска 3, 2775-444
Амбуланта ¨Авала¨, Ада Хуја 9, 2775-243
Амбуланта ¨Фриком¨, Зрењанински пут 26, 2074-382
Амбуланта ¨Паркинг сервис¨, Кнез Данилова 16, 3224-321 лок. 134

ОГРАНАК ¨КАРАБУРАМА¨
Пана Ђукића 7, 2772-551,2771-930

Служба за здравствену заштиту одраслих становника 2771-172
Служба за здравствену заштиту деце са развојним саветовалиштем 2771-172
Служба за здравствену заштиту школске деце са саветовалиштем за младе 2771-172
Служба за здравствену заштиту жена 2771-172
Служба кућног лечења и неге 2771-172
Служба за стоматолошку здравствену заштиту2771-172
Служба поливалентне патронаже2771-172
Служба физикалне медицине и рехабилитације 2771-172
Служба за специјалистичке и специјалистичко консултативне делатности 2771-172
Служба за лабораторијску дијагностику 2771-172

Здравствена станица Вишњичка Бања
Сестара Букумировић 1а, 2782-468
Служба за здравствену заштиту одраслих становника
Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Амбуланта Сланци
Маршала Тита 4б, 2776-290
Служба за здравствену заштиту одраслих становника

 

ОГРАНАК ¨ДУНАВСКИ ВЕНАЦ¨
тел. 2722-647

Здравствена станица Крњача
Грге Андријановића 8, 2085-706
Служба за здравствену заштиту одраслих грађана 2085-706
Служба за здравствену заштиту деце са развојним саветовалиштем 2712-580
Служба за здравствену заштиту школске деце са саветовалиштем за младе 2712-580
Служба за здравствену заштиту жена 2712-702
Служба за стоматолошку здравствену заштиту 2712-386
Служба поливалентне патронаже 2712-702
Служба физикалне медицине и рехабилитације 2712-705
Служба лабораторијске дијагностике 2712-386

Здравствена станица Котеж
Здравка Колара 1а, 2711-553
Служба за здравствену заштиту одраслих становника 2711-553
Служба за стоматолошку здравствену заштиту 2713-288

Здравствена станица Борча I
Ивана Милутиновића 10, 3324-578
Служба за здравствену заштиту одраслих становника, 3324-578
Служба за здравствену заштиту деце са развојним саветовалиштем 3324-530
Служба за здравствену заштиту школске деце са саветовалиштем за младе 3324-530
Служба за здравствену заштиту жена 2722-647
Служба за стоматолошку здравствену заштиту 2722-649
Служба поливалентне патронаже 2722-652
Служба за специјалистичке и специјалистичко консултативне делатности 
Одељење интерне медицине, 2722-643
Служба лабораторијске дијагностике 2722-647

Здравствена станица Борча III
Братства и јединства 110, 3324-358
Служба за здравствену заштиту одраслих становника, 3324-358
Служба за стоматолошку здравствену заштиту, 3324-358

Стоматолошка амбуланта у О.Ш. ¨Стеван Сремац¨
Трг Ослобођења 3
Служба за стоматолошку здравствену заштиту 3326-580

Стоматолошка амбуланта у О.Ш. ¨Раде Драинац¨
Ковиловска 1
Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Здравствена станица Овча
Бориса Кидрича 53, 2731-573

Служба за за здравствену заштиту одраслих становника
Служба за стоматолошку здравствену заштиту
Служба поливалентне патронаже

Здравствена станица Падинска Скела
Падинска скела бб, 8871-721
Служба за здравствену заштиту деце са развојним саветовалиштем 8871-783
Служба за здравствену заштиту школске деце са саветовалиштем за младе 8871-783
Служба за здравствену заштиту одраслих становника 8871-722
Служба за здравствену заштиту жена 8871-721
Служба за стоматолошку здравствену заштиту 8871-298
Служба поливалентне патронаже 8871-787
Служба лабораторијске дијагностике 8871-232

Амбуланте:
Ковилово 8871-244
Глогоњски рит
Јабучки рит 731-388
Бесни фок
Врбовско 8811-069
Дунавац 8822-064