Дом здравља Обреновац

Обреновац, Војводе Мишића 231
тел. 8721-812, 8721-909, 8721-008 факс 8720-142, 8720-143
e-mail: dzobrenovac@gmail.com
www.domzdravljaobrenovac.com

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

Главна сестра 8721-909

Служба за здравствену заштиту одраслих грађана 8721-909 лок. 33
Амбуланта опште медицине 8721-909 лок. 34, 35, 36, 37

Служба за кућно лечење 8721-909 лок. 24

Служба за хитну медицинску помоћ 8721-124, 8720-140, 8721-812 лок. 44

Служба за здравствену заштиту деце и омладине 8721-812 лок. 26
Школски и предшколски диспанзер 8721-909 лок. 27, 28
Поливалентно-патронажна служба 8721-909 лок. 55

Служба за здравствену заштиту жена 8721-909 лок. 54

Служба за стоматолошку здравствену заштиту 8721-909 лок. 58

Служба за здравствену заштиту радника 8721-909 лок. 41

Служба медицине рада  8721-909 лок. 41
Одељење функционалне дијагностике 8721-909 лок. 35

Консултативно-специјалистичке службе 8721-909 лок. 46
Интернистичка служба 8721-909 лок. 46
Неуропсихијатријска служба 8721-909 лок. 53
Офталмолошка служба 8721-909 лок. 47
Оториноларинголошка служба 8721-909 лок. 40
Служба физикалне медицине 8721-909 лок. 56

Епидемиолошка служба 8721-909 лок. 17

Служба социјалне медицине 8721-909

Дијагностичка служба 8721-909 лок. 42
Лабораторија 8721-909 лок. 38
Рендген кабинет 8721-909 лок. 42
Кабинет за ултразвучну дијагностику 8721-909 лок. 43

Служба за хемодијализу, Војводе Мишића 221, тел/факс 8723-560

Апотеке:
Војводе Мишића 231, 8723-556
Милоша Обреновића 127, 8721-288
Дражевац бб, тел. 8780-103
Стублине, 8790-266

Здравствене станице:
Стублине бб, 8790-259
Грабовац бб, 8760-011
Дражевац бб, тел. 8780-103
Кртинска, Младост бб
Ушће, Дуго поље 1
Скела, Шабачки пут бб, 8770-111
Звечка, Д. Вуковића Корчагина бб, 8765-435
Забрежје, Радничка 1, 8755-145
Мала Моштаница, 8750-527

Амбуланта за школску и предшколску децу Барич
Баричка река бб, 8701-677

Зубне амбуланте:
ОШ "Јован Јовановић Змај", М. Вукосављевића 1, 8723-640
Гимназија "Обреновац", М. Обреновића 90, 8721-202
ТЦ "Буда Давидовић", М. Манића 14, 8721-178
ОШ "Посавски партизани", Посавских партизана 2, 8721-131
"Прва обреновачка основна школа", 8721-289

Здравствена станица ТЕ "Никола Тесла А"
Уровци, Богољуба Урошевића бб, 8754-929
Амбуланта опште медицине
Одељење функционалне дијагностике
Зубна амбуланта, Уровци бб, 8755-011

Здравствена станица ТЕ "Никола Тесла Б"
Ушће бб, 8722-011
Амбуланта опште медицине
Зубна амбуланта

Служба медицине рада "Прва искра"
Барич, Баричка река бб, 8701-677