Дом здравља Младеновац

Младеновац, Краљице Марије 15
тел. 8231-980, 8231-250, факс 8230-191
e-mai: direktna@dzmladenovac.rs
www.dzmladenovac.rs

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

Главни медицински техничар 8241-523

Служба за здравствену заштиту одраслих 8241-544, 8241-506

Служба кућног лечења 8241-521, 8241-518

Служба медицине рада 8230-172

Служба за хитну и неодложну медицинску помоћ 8236-009, 8230-094

Служба за здравствену заштиту деце и омладине 8241-520, 8241-533

Служба за здравствену заштиту жена 8241-501, 8241-583

Служба за стоматолошку здравствену заштиту 8241-540, 8241-553
Стоматолошка здравствена заштита одраслих 8241-542
Стоматолошка здравствена заштита деце 8241-543

Консултативно-специјалистичка служба 8241-512, 8241-566
Диспанзер за ментално здравље 8241-659
Оториноларинголошка служба 8241-515
Офталмолошка служба 8241-566
Диспанзер за дијабетичаре 8241-597

Дијагностичка служба
Рендген 8241-502, 8241-516
Лабораторија 8233-694, 8241-587

Центар за превенцију 8241-558

Служба социјалне медицине, статистике и информатике 8241-539

Патронажна служба 8241-526

Здравствене станице:
Керамика, Савића млин 10, 8230-172

Здравствене амбуланте:
Петар Драпшин, Краља Петра I 159, 8231-294
Велика Крсна, Долина шешира 1, 8215-255
Ковачевац, 82 Нова 6, 8213-201
Јагњило, 8217-462
Велика Иванча, Милорада Петровића Сељанчице 50, 8212-526
Влашко Поље, Београдски пут 20, 8201-306
Дубона, Првомајска бб, 8204-106
Кораћица, Космајски пут 234, 8219-726
Сенаја, Сенајска 4, 8256-015
Марковац, Марковачка 65, 8211-151
Рабровац, Српских владара 43, 8217-318
Шепшин, Варовничких ратника 35, 8203-119
Пружатовац, 8205-020
Међулужје, Мије Обрадовића бб, 8238-519