Дом здравља „Др Ђорђе Ковачевић” - Лазаревац

Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 8123-141, 8129-420, 8129-421, факс 8121-141
e-mail: dzla@open.telekom.rs
www.dzlazarevac.com

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

Главни медицински техничар 8121-028, 8123-198, 8123-141 лок. 231

Сектор основне здравствене заштите са поливалентном патронажом 8123-141 лок. 271, 249
Поливалентна патронажа 8123-141 лок. 379

Сектор здравствене заштите жена са породилиштем 8123-141 лок. 367, 378
Диспанзер за жене 8123-141 лок. 368, 349, 395
Саветовалиште за труднице 8123-141 лок. 219
Ванболничко породилиште 8123-141 лок. 378, 365

Сектор здравствене заштите деце и омладине 8123-141 лок. 242, 270
Диспанзер за предшколску децу 8123-141 лок. 243
Диспанзер за школску децу 8123-141 лок. 268, 289

Сектор стоматолошке здравствене заштите 8123-141 лок. 202, 264
Служба за превентивну и дечију стоматологију 8123-141 лок. 263
Служба за ортопедију вилица 8123-141 лок. 398, 261
Служба за стоматолошку протетику 8123-141 лок. 398, 261
Служба зубне технике 8123-141 лок. 261
Служба за болести уста и зуба 8123-141 лок. 310
Орална хирургија 8123-141 лок. 265

Сектор медицине рада 8123-141 лок. 330, 259
Служба за превентивни рад 8123-141 лок. 389
Служба за психо-социјални рад 8123-141 лок. 388

Сектор специјалистичких служби 8123-141 лок. 381, 267
Рендген кабинет 8123-141 лок. 283, 282
Антитуберкулозни диспанзер 8123-141 лок. 334, 397
Диспанзер за ментално здравље 8123-141 лок. 334, 397
Кабинет за ултразвучну дијагностику 8123-141 лок. 329
Амбуланта за офталмологију 8123-141 лок. 267
Амбуланта за оториноларингологију 8123-141 лок. 276, 266
Амбуланта за дерматовенерологију 8123-141 лок. 256
Саветовалиште за дијабет 8123-141 лок. 325, 344
Служба за физикалну медицину и рехабилитацију 8123-141 лок. 299, 361
Лабораторијска дијагностика 8123-141 лок. 229, 363
Интернистичка служба 8123-141 лок. 383
Сектор хитне и неодложне помоћи са кућним лечењем и возним парком 8122-094, 8121-772,  8122-094, 8123-141 лок. 280, 296
Хигијенско-епидемиолошка служба 8123-141 лок. 376
Служба здравствене статистике и социјалне медицине 8123-141 лок. 250

Здравствена станица Велики Црљени
Колонија ТЕК, 8161-400

Здравствена станица Рудовци
Радничка колонија бб, 8192-237
Амбуланта Барошевац, Милорада Лабудовића-Лабуда 30, 8158-718
Амбуланта Зеоке 8158-728
Амбуланта Трбушница, 8192-340

Здравствена станица Вреоци
Боре Вукића 1а, 8144-313, 8161-400
Амбуланта Јунковац 8177-030
Амбуланта Степојевац, Ибарски пут бб, 8181-094
Амбуланта Миросаљци 8173-120
Амбуланта Дудовица 8186-216
Амбуланта Брајковац 8199-101