Дом здравља Земун

Рада Кончара 46
тел. 2195-422, 2195-399, 2195-380, 3161-811 факс 2195-202
e-mail: zemundz@ptt.rs
www.dzzemun.org.rs

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

Главна сестра 2195-422, лок. 214

Служба за здравствену заштиту одраслих грађана 2197-293, 2195-422, лок. 275, 258
Служба опште медицине 2195-422, лок. 206
Одељење кућног лечења и медицинске неге 2195-422, лок. 202
Неодложна помоћ у стану 2198-384, 2195-422, лок. 257
Превентивни центар 3168-008

Служба за здравствену заштиту жена 2195-422, лок. 246

Служба за здравствену заштиту деце 2197-015, 2195-422, лок. 240
Служба за заштиту предшколске децу са развојним саветовалиштем 2195-422, лок. 221
Служба за заштиту школске деце са саветовалиштем за младе 2195-422, лок. 200

Служба за стоматолошку здравствену заштиту 2195-230, 2195-422, лок. 290
Одељење дечије, превентивне стоматологије и ортопедије вилица 2195-422, лок. 232
- школско 2195-422 лок. 269
- предшколско 2195-422 лок. 231
Одељење за болести уста и зуба и оралне хирургије 2195-422, лок. 233
Одељење стоматолошке протетике и зубне технике 2195-422, лок. 285, 237

Консултативно-специјалистичка служба 2195-422, лок. 241
Интернистичка служба 2195-422, лок. 498
Офтамологија са страбологијом 2195-422, лок. 241
Оториноларингологија 2195-422, лок. 299
Физикална медицина и рехабилитација 2195-422, лок. 276, лок. 239
Служба социјалне медицине, статистике, информатике, поливалентне патронаже и епидемиологије 316-0039, 2195-422 локал 208

Служба за лабораторијску дијагностику 2106-283, 2195-422, лок. 244, лок. 245

Служба за рендген и ултразвучну дијагностику 2195-422, лок. 243, лок. 228, лок. 242
Ултразвучна дијагностика 2195-422, лок. 264

Служба за заштиту менталног здравља 2614-542
Служба за заштиту менталног здравља одраслих, Лазара Саватића 3а, 2614-542
Служба за заштиту менталног здравља деце и омладине, Топличка 8, 2616-288

Здравствене станице:
Доњи град, Авијатицарски трг 7, 3167-166
Батајница, Митраљетина 1, 7870-047
Угриновци, 20. нова бб, 8409-596
Сурчин, Војвођанска 111, 8440-351
Добановци, Маршала Тита 23, 8465-106
Бољевци, Браће Веселиновића 4, 8403-420
Бечмен, 11. октобра 4, 8438-598
Јаково, Палих бораца 1, 8416-592

Амбуланте опште медицине:
"Земун Галеника", Момчила Радивојевића 34, 197-011
"Мома Станојловић", Батајнички друм бб, 8481-601
Земун Поље, Елија Финција 2, 3753-956
Петровчић, Браће Љубинковић 2, 8438-464
Прогар, 12. августа 1, 8427-427
Бусије, Епископа Саве Трлајића бб, 3774-902

Стоматолошке амбуланте у школама:
"Гимназија", Градски парк 1, 3162-680
"Раде Кончар", Златиборска 44, 611-125
"Петар Кочић", Првомајска 79, 196-149
"Гаврило Принцип", Крајишка 34, 194-454
"Радивоје Поповић", Призренска 37, 2610-594
"Илије Бирчанин", Земун Поље, Браће Крњешевац 2, 3753-813
"Бранко Радичевић", Батајница, Браће Михајловић-Трипић 2, 8480-315
"Вук Караџић", Сурчин, Братства и јединства бб, 8440-120
"22 октобар", Сурчин, Маршала Тита 8, 8440-132

Здравствене станице у предузећима:
"Галеника", Авијатичарски трг 7, 3160-139