ЈКП „Јавно осветљење”

Устаничка 64
Бр.тел: 011 44 05 101, факс: 011 44 05 199
www.bg-osvetljenje.rs
e-mail: office@bg-osvetljenje.rs

Директор: в.д. Александар Цинцар-Попоски

Историја јавног осветљења у граду Београду, дуга је и охрабрујућа, будући да је Београд пре многих европских и светских метропола увео електрично јавно осветљење.

Први фењери намењени осветљењу београдске вароши, постављени су 1830. године, у време читања Хатишерифа. Током година, мењала се потреба за осветљењем, па је 1857. наметнута обавеза власницима механа да испред својих објеката морају истаћи фењере. Куриозитет је да је и прва електрична сијалица засијала управо испред једне од београдских кафана, давне 1893. године, испред механе „Хамбург”, која се налазила на раскршћу данашње Масарикове и Улице кнеза Милоша.

Занимљиво је истаћи да је недоумица о избору између гасног и електричног осветљења решена након преписке и јавне дебате два универзитетска професора, Ђорђа Станојевића и Марка Лека, који су, свако из угла своје области интересовања, бранили и природу осветљења. Одлука је донета у корист електричног осветљења, а остало је забележено да је тадашњи председник београдске Општине, Никола Пашић, изјавио: „Београд, као престоница, мора бити престонички осветљен!”

Одржавање инсталације јавног осветљења на територији десет градских општина града Београда, дуги низ година било је поверено Погону јавног осветљења у оквиру Електродистрибуције Београд. Реструктурирањем предузећа 2005. године основано је ПД ЕДБ „Јавно осветљење” Београд, да би 2011. преобликовано у ЈКП „Јавно осветљење” Београд.

Основна делатност предузећа је обезбеђивање јавног осветљења као једне од комуналних делатности на територији града Београда. Предузеће се стара о раду функционалног, декоративног и свечаног јавног осветљења, које је у надлежности града Београда. Укључење и искључење инсталације јавног осветљења је дефинисано календаром рада јавног осветљења, који је интегрални део Одлуке о јавној расвети.

Важећим Статутом града Београда, од 1.јануара 2020.г, обезбеђивање јавног осветљења на територији седам бивших приградских општина, Младеновац, Обреновац, Сопот, Барајево, Гроцка, Сурчин и Лазаревац је такође поверено ЈКП „Јавном осветљењу” Београд.

Систем јавног осветљења се у континуитету усавршава, применом најсавременијих технологија, где селекцијом и применом изабраних решења у потпуности идемо у корак са светским метрополама, уважавајући начела енергетске ефикасности и заштите животне средине. Позитивним утисцима које из наше престонице носе посетиоци, свакако доприноси и ноћна слика града, где јавно осветљење формира посебан визуелни идентитет, како са безбедносног, тако и естетског аспекта.