Стево Марушић

Члан Градског већа

Рођен је 1976. године. Живи на општини Нови Београд.

Завршио је мастер академске студије Факултета организационих наука, Универзитета у Београду. За потребе Народне банке Србије ближе уређује планирање јавних набавки.

На функцију члана Градског већа биран је у три мандата, први од 2014. до 2023. године. У сва три мандата дао је свој допринос развоју Градске управе као и унапређењу живота и рада у Београду.

На седници Скупштине града, одржаној 24. јуна 2024. године, четврти пут је изабран за члана Градског већа града Београда.