Финасирање програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Београду

Правилник о финансирању програма („Службени лист града Београда”, број 5/17 од 3. фебруара 2017.), Одлуку и обрасце пријава и извештаја којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Београду можете преузети овде: