Радионица „Знањем до циља”

„ЗНАЊЕМ ДО ЦИЉА”

Од 19. до 23. фебруара 2018. године Град Београд организује бесплатне Радионице „Знањем до циља” за стицање знања из области покретања сопственог бизниса. Радионице „Знањем до циља“ су намењене свим грађанима који желе да добију све неопходне информације и елементарно знање за оснивање, управљање и финансирање своје пословне идеје. 

Програм Радионица „Знањем до циља“ спроводи Савет за запошљавање града Београда у складу са усвојеним Акционим планом запошљавања града Београда за 2018. годину, а у сарадњи са Секретаријатом за привреду града Београда, Секретаријатом за образовање и дечју заштиту града Београда, Националном службом за запошљавање – Филијала за град Београд, Привредном комором Србије, Привредном комором Београда, Регионалном агенцијом за развој и европске интеграције Београд, Фондом за развој РС - Филијала Београд, Градским центром за социјално предузетништво Београда, Агенцијом за осигурање и финансирање извоза РС, Пореском управом и Развојном агенцијом Србије.

Сви заинтересовани кандидати могу се јавити Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима (Беоком сервис) сваког радног дана од 7 до 22 часа како би оставили податке на бројеве телефона:

- 0800 11 00 11 за позиве из фиксне телефоније Телекома или 
- 011 3090-007 за остале фиксне телефонске мреже и мобилне оператере.

Потврду о успешно завршеном едукативном програму „Знањем до циља”, кандидати ће добити уколико буду присуствовали свим радионицама.

Програм Радионица „Знањем до циља“ организује град Београд у сарадњи са Саветом за запошљавање града Београда и осталим релевантним градским и републичким институцијама.

  • РАДИОНИЦЕ „ЗНАЊЕМ ДО ЦИЉА”

Време одржавања: 19.02. - 23.02.2018. године, од 11 до 15 часова

Место одржавања: Назначено у табели

 

Време Институција Место одржавања Назив обуке

Понедељак
19.02.2018.

- РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД ( РАРЕИ )
- АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ А.Д. (АОФИ)
- РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ (РАС)
- Примери добре праксе
Привредна комора Србије - ПК Београда, ул. Кнеза Милоша бр. 12, сала 6 „Mаркетинг и продаја за почетнике у пословању”
''Приступ изворима финансирања у функцији развоја извозника - предузетника”
„Програми као алати успеха”
Уторак
20.02.2018.
- ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ
- ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАД
- Примери добре праксе 
Привредна комора Србије - ПК Београда, ул. Кнеза Милоша бр. 12, сала 6 ''Предузетништво - како разрадити пословни план”
Среда
21.02.2018.
- НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ–Филијала за град Београд
- ПОРЕСКА УПРАВА
- ENECA
- Примери добре праксе
Дом омладине,  Македонска бр. 22, сала у сутерену „Пут до успешног предузетника”
„Пореска политика”
“Покрени се за посао”
Четвртак
22.02.2018.
-  ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС - Филијала Београд
- Секретаријат за привреду града Београда
- Примери добре праксе
Трг Николе Пашића бр. 6, Велика сала бр. 10 „Апликациона обука за start-up кредите”
„Јавни конкурси Секретаријата за привреду у 2018. години као и осврт на претходне конкурсе”

Петак
23.02.2018.

- ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО БЕОГРАД
- Секретаријат за образовање и дечју заштиту града Београда
Стари двор, ул. Драгослава Јовановића 2, свечана сала „Пословна идеја и развој бизниса“
„Услови за отварање приватних вртића”