ЈКП „Ветерина Београд”

ЈКП „Ветерина Београд”
Булевар деспота Стефана 119
телефон Службе комуналне зоохигијене и оперативних послова: 3293-099
факс 3292-770
www.veterinabeograd.rs

директор: Будимир Грубић

Послове комуналне зоохигијене у Београду обавља Јавно комунално предузеће "Ветерина Београд",под надлежношћу Градског саекретаријата за комуналне и стамбене послове Града Београда који се стара и обезбеђује услове за предузеће и прихватилишта за животиње која су у његовом саставу и обавља контролу и стални наџор над њиховим радом.У складу са карактером делатности,процесом рада и условима рада,ЈКП "Ветерина Београд " се ради ефикаснијег обављања основне делетности и остваривања што повољнијих резултата рада састоји из следећих организационих јединица:
- Сектор ветеринарства. организован у 3 службе:
1. Служба комуналне зоохигијене и оперативних послова.
2. Служба збрињавања животиња.
3. Служба ветеринарске медицине.

Служба комуналне зоохигијене и оперативних послова садржи следећа одељења:
- одељење комуналне зоохигијене,оделење ДДД,одељење за управљање анималним отпадом и одељење контроле популације паса и мачака на јавним површинама
Служба збрињавања животиња обухвата:
- Прихватилиште са центром за стерилизацију Раковица,Прихватилиште Земун,Прихватилиште Падинска скела,Прихватилиште Ковилово,карантин Овча.
Служба ветеринарске медицине обухвата:
- Ветеринарску клинику (Булевар деспота Стефана 119), Ветеринарску станицу-амбуланте ( Сопот, Пиносава, Барајево, Мали Мокри Луг и Железник), Хитна помоћ (у оквиру амбуланте Мали Мокри Луг) и Апотеке.

- Сектор општих и административних послова, организован је у 3 службе:
1. Служба правних и општих послова
2. Служба финансија
3. Службе оперативно техничких послова

ДЕЛАТНОСТ
Основна делатност Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ је дефинисана шифром 7500 - Ветеринарска делатност. Према Закону о ветеринарству ветеринарска делатност обухвата:. праћење,заштиту и унапређење здравља животиња; заштиту животиња од заразних и других болести; откривање и дијагностиковање болести и лечења оболелих животиња; спровођење мера здравствене заштите животиња; заштита људи од зооноза; контрола безбедности хране и производа животињског порекла и хране И воде за животиње; обележавање и регистрација животиња; лечење стерилитета и вештачко осемењавање животиња; заштита животне средине од загађења узрочницима заразних болести животиња; заштита животиња од мучења и патње,као и старање о добробити животиња; контрола ветеринарских лекова и медицинских средстава; обављање дезинфекције,дезинсекције,дератизације, дезодорације и деконнтаминације; ветеринарска едукација и обавештавање.

Предузеће обаваља комуналну делатност зоохигијене у складу са Законом о комуналним делатностима који обухвата:
- Хватање,збрињавање,ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње;
- Лишавање живота за неизлечиво болесне напуштене и изгубљене животиње;
- Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака;
- Нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до до објекта за сакупљање;
- Прераду или уништавање отпада животињског порекла;
- Спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама,глодара и инсеката;
- Спровођење мера дезинфекције,дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Предузеће има ИСКЉУЧИВО ПРАВО обављања комуналне делатности зоохигијене на територији Града Београда.