Андреа Радуловић, заменица председника

Заменица председника Скупштине

Рођена је 19. августа 1984. године у Београду. Дипломирала на Факултету за интернационални менаџмент (English department), Универзитета Браћа Карић и стекла звање дипломирани менаџер. Мастер студије је завршила на Факултету за културу и медије, Универзитета Мегатренд, звање, дипломирани културолог.

На изборима за органе локалне самоуправе 2014. године изабрана је за одборника у Скупштини града Београдa.

Изабрана је за заменика председника Скупштине града Београда, 23. априла 2014. године, на конститутивној седници новог сазива градског парламента.

Члан је Српске напредне странке и секретар координатора Савета СНС, Градског одбора Београд