Нацрт одлуке о измени одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда

Нацрт одлуке о измени одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда можете преузети/погледати овде: