Обавештење о продужењу рока за важење инвалидске паркинг карте

Секретаријат за социјалну заштиту Градске управе града Београда  је у сарадњи са  ЈКП „Паркинг сервис-ом “ продужио рок  важења инвалидске паркинг карте издате у ЈКП „Паркинг сервис-у“ на основу решења Секретаријата за социјалну заштиту за календарску 2019. годину свим корисницима права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији града Београда у складу са Правилником о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима ( „Службени лист града Београда“, бр. 104/2014, 2/2016, 19/2016 и 123/18).

Рок важења је 30 дана од дана престанка ванредног стања, у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”,број : 29/20)