Достава решења за порез на имовину у електронски сандучић

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава обвезнике пореза на имовину који не воде пословне књиге – физичка лица, а који имају отворен јединствени електронски сандучић на порталу Е управа, да ће од 2020. године, решења о утврђивању пореза на имовину бити достављена у електронском облику преко јединственог електронског сандучића, сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/2002, ... 86/2019) и Закона о електронској управи („Службени гласник РС”, бр. 27/2018).